Записване в магистърска програма „Право на Европейския съюз“

17/08/2023 0 comments Ani Miteva Categories Uncategorized, Новини

От 21 август до 21 септември ще се състои записването в магистърски програми на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.  Сред предлаганите програми на обучение е и международната магистърска програма „Право на Европейския съюз“.

Повече информая е достъпна на: https://law.uni-sofia.bg/bg/novini-i-sbitiya/zapisvane-v-magistrska-programa-pravo-na-evropeyskiya-syuz