Начало

В 130 годишната си история Юридическият факултет на Софийски универстет е предоставял и предоставя възможността на стотици хиляди настоящи и бивши студенти да се докоснат до сърцевината на правното познание и неговите практически проявления. Това предполага усилия, които надхвърлят единствено преподавателската дейност на академичния състав на университета, а съдействие на и връзка с нашите възпитаници и след завършването им.
Основната цел на кариерния център и алумни общността на Юридическия факултет на Софийски университет е създаването на условия за допълнителна професионална квалификация, кариерно и личностно развитие на възпитаниците на Юридическия факултет чрез улесняване комуникацията между академичната общност, възпитаниците на факултета и наши доверени партньори
(работодатели).

За тази цел осигуряваме възможността за персонална регистрация в сайта ни, което ще способства за улесняване контактите между самите Вас.
Планираме регулярно публикуване на информация за инициативи (кариерни форуми; гост лектори; благотворители инициативи; представяне на книги; спортни мероприятия; неформални срещи), обяви за работа и стажове от наши доверени партньори (работодатели) и други способи за кариерно и личностно развитие.