Контакти

Доц. д-р Мартин Белов

Заместник-декан по международни отношения, дигитализация и виртуална среда

mbelov@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Ани Митева

Секретар за връзка със студентските и професионалните организации и алумни клубовете

avmiteva@uni-sofia.bg