Регистрация

Декларирам, че съм съгласен/съгласна предоставените от мен в тази платформа лични данни да бъдат обработвани от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ като администратор на лични данни, до оттегляне на предоставеното от мен съгласие, за целите на създаване на „Алумни клуб” на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с цел осигуряване на публично достъпна информация за завършилите конкретните специалности.

Запознат/а съм със "Задължителната информация за защита на личните данни на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и правата ми по нея".