Записване в магистърска програма „Защита на основните права“

17/08/2023 0 comments Ani Miteva Categories Новини

От 21 август до 21 септември ще се състои записването в магистърски програми на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.  Сред предлаганите програми на обучение е и магистърската програма „Защита на основните права“.

Повече информация е достъпна на: https://law.uni-sofia.bg/bg/novini-i-sbitiya/zapisvane-v-magistrska-programa-zaschita-na-osnovnite-prava