Юридическият факултет създава Правна клиника по данъчно право

28/02/2024 0 comments Ani Miteva Categories Новини
Юридическият факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” създава Правна клиника по данъчно право.
В рамките на дейността на Правната клиника по данъчно право на ЮФ ще се предостави възможност на студентите да придобият умения, необходими за упражняване на юридическата професия чрез лекции, семинари, симулации, работа с реални казуси по програма, утвърдена от Факултетния съвет на Юридическия факултет и полагане на стаж при изявени специалисти по данъчно право.
Студените по право ще имат възможността лично да предоставят правна помощ на лица в неравностойно положение със съдействието на практикуващ юрист (ментор) и след теоретична подготовка с фокус върху правораздавателната дейност на съдилищата.
Участието в Клиниката се признава за проведена задължителна учебна практика за студентите пети курс.
Кандидатстване чрез изпращане на CV или мотивационно писмо в срок до: 05.03.2024 г. до Ръководителя на Правната клиника: гл. ас. д-р Ани Митева на avmiteva@uni-sofia.bg
Финалната селекция на участниците ще се осъществи след решаване на казус, съставен за целите на Клиниката.
Препоръчително е доброто владеене на английски език.
Със съдействието на:
Националната агенция за приходите
Ernst & Young Bulgaria
Rödl & Partner Bulgaria
Адвокатско дружество “Савов и партньори”
Таксакта ООД