Юридическият факултет подписа Споразумение за сътрудничество с Националната агенция за приходите

28/02/2024 0 comments Ani Miteva Categories Новини

На 26.02.2024 г. Юридическият факултет на Софийски унинверситет „Св. Климент Охридски“ подписа Споразумение за сътрудничество с Националната агенция за приходите.

В споразумението са планирани редица възможности за студентите по право, включително:

  • осигуряване на студентски стажове;
  • организиране на срещи с професионалисти, утвърдени в областта на правото с цел подпомагане кариерното ориентиране на студентите;
  • провеждане на съвместни обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката;
  • повишаване на професионалната квалификация чрез представяне на реални казуси и проблеми от практиката и оказване на помощ при тяхното решаване.

Със съдейтвието на Националната агенция за приходите, в рамките на Юридическия факултет, бе създадена и Правна клиника по данъчно право, за която към настоящия момент се набират участници.