Публична лекция и неформална среща с представители на Комисията за защита на личните данни

18/12/2023 0 comments Ani Miteva Categories Новини

На 12.12.2023 г. в аудитория 292 на Юридическия факултет се проведе последната за 2023 г. публична лекция от серията „Неформални срещи с работодатели“, организирана от Кариерния център на Юридическия факултет и Факултетния студентски съвет.

Темата на публичната лекция бе “Превенция, отчетност и контрол срещу неправомерно обработване на лични данни. Възможности за кариерно развитие в Комисията за защита на личните данни“.

Събитието бе открито от проф. д-р Мартин Белов, Заместник-декан по международни отношения, дигитализация и виртуална среда с гост лектори:

Христо Аламинов, Началник на отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти“ в Комисията за защита на личните данни;

Кристина Радкова – Станева, Директор на дирекция „Правно-нормативна и международна дейност“; и

Катя Станимирова, Директор на на дирекция „Правни производства и надзор”

В рамките на публичната лекция бяха разгледани редица практически въпроси, представени полезни практики и постигнати успехи в международна среда от КЗЛД. Говорителите споделиха ценна информация „от кухнята“ в областта на правните производства и надзор. Публичната лекция завърши с покана към студентите на Юридическия факултет да участват в ежегодния конкурс за студентско есе и да станат част екипа на КЗЛД в рамките на стажантската програма, организирана от нея. След края на публичната лекция бяха поставени и въпроси, свързани със защитата на личните данни на децата.

Кариерният център на Юридическия факултет Ви пожелава Светли празници и до нови ползотворни срещи през 2024 година.