Прием в магистърски програми за 2023/2024 година

17/08/2023 0 comments Ani Miteva Categories Новини

Приемът на документи за магистърските програми в Юридическия факултет ще се осъществи изцяло онлайн в периода 21.08. – 21.09.2023 г.

При подаване на документи и създаване на профил в електронизираната система за регистрация  https://law.kmk.uni-sofia.bg/user/login, е необходимо кандидатите да се регистрират с валидни лични данни и валиден имейл адрес, като прикачат необходимите документи.

Приемът в магистърските програми „ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“ и „ПРАВО НА ЕС“, редовно платено обучение, е само по документи (диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен, мотивационно писмо, свободен текст и бележка за платена такса за обработка на документи).

Приемът в магистърска програма „Международни бизнес отношения“,редовно платено обучение, е само по документи (диплома за бакалавърска/магистърска степен, автобиография, мотивационно писмо и други документи относно допълнителни квалификации, специализации и дейности), а също и бележка за платена такса от 30 лв. за обработка на документи.

Приемът в магистърската програма „Международни организации и многостранна дипломация“, редовно платено обучение, е само по документи диплома за бакалавърска/магистърска степен, автобиография, мотивационно писмо в свободен текст, бележка за платена такса от 30 лв. за обработка на документи и при наличие, но без да е задължително условие – други документи за допълнителни квалификации, специализации и дейности.

Приемът в магистърска програма “Международна сигурност”, редовно платено обучение, протича в две фази: по документи (диплома за завършена бакалавърска/магистърска степен, автобиография, мотивационно писмо, бележка за платена такса от 30 лв.) и онлайн събеседване.

СЪБЕСЕДВАНЕТО С КАНДИДАТИТЕ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ“ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 25.09.2023 Г. ОТ 10,00 ЧАСА В ПЛАТФОРМАТА ZOOM НА СЛЕДНАТА АКТИВНА ВРЪЗКА:

https://us02web.zoom.us/j/83758785015?pwd=b3p6T0lXZ0J5azh1eTM4aEM0cjJSUT09

Класирането за всички магистърски програми се обявява в началото на м. октомври.