Обявени стажантски позиции за позицията Стажант Юрисконсулт в “Каолин” ЕАД

06/06/2023 0 comments Ani Miteva Categories Новини

“КАОЛИН” EАД e най-големият производител на индустриални минерали в Югоизточна Европа с предмет на дейност добив и преработка на каолини, кварцови пясъци, глини, фелдшпати, доломити, варовици и др. От 2013 година е част от групата Quarzwerke със седалище Фрехен, Германия. Дружеството оперира с 8 обогатителни фабрики в България и дъщерни дружества на клъстърно ниво в Сърбия, Турция и Украйна. Нарежда се сред най-иновативните и устойчиво развиващи се компании в бранша с пазарно присъствие в 37 страни от цял свят.

Запознайте се с възможността за участие в СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2023 г. с място на работа: гр.София, Представителен офис на “КАОЛИН” EАД.

Повече информация е достъпна в раздел “Кариерен център”.