На 28.03.2024 г. се проведе “Неформална среща” с НАП

04/04/2024 0 comments Ani Miteva Categories Новини

На 28.03.2024 г. се проведе поредна „Неформална среща“ с работодатели, организирана от Кариерния център на Юридическия факултет и Факултетния студентски съвет.

В рамките на серията от събития (публични лекции) „Неформални срещи с работодатели“ представители на организациите, с които Юридическият факултет е сключил споразумение за сътрудничество:

  • Представят дейността си пред студенти;
  • Представят казуси от практиката си;
  • Запознават студентите с възможностите за кариерно развитие в рамките на представляваната от тях организация;
  • Отправят покана за кандидастване за свободни позиции при условията на почасова заетост и при съобразяване с учебната натовареност на студентите ни.

Гост лектори на публичната лекция, провела се на 28.03.2024 г бяха Боряна Жилова, Заместник изпълнителен директор на НАП и Милен Трифонов, Главен експерт в дирекция „Управление на човешките ресурси“, Централно управление на НАП.

В интерактивна среда и лично от най-висш орган на управление на Агенцията студентите научиха повече за функциите и правомощията на НАП, както и подробности и примери от практиката за тяхното реализиране и упражняване.

Г-н Трифонов представи на вниманието на студентите конкретна информация относно подбора на кадри и възможностите, които НАП предоставя на студентите по право и завършилите образованието си юристи.

В изключително интерактивна среда бяха представени примери за опити за данъчни измами, както и други казуси от данъчно-ревизионната практика на НАП.