На 20.05.2024 г. се проведе Кариерен форум на ЮФ

23/05/2024 0 comments Ani Miteva Categories Новини

На 20.05.2024 г. в Централното фоайе на Ректората се проведе първият Кариерен форум, организиран от Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и Факултетния студентски съвет.

Кариерният форум бе открит от проф. д.ик.н. Соня Милева, зам.-ректор кариерно развитие, алумни, връзки с работодателите и бизнеса, проф. д-р Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет и проф. д-р Мартин Белов, заместник-декан по международни отношения, дигитализация и виртуална среда.

Студентите се срещнаха с десетки работодатели от публичния и частния сектори, както и неправителствени организации. При засилен интерес студентите получиха информация за работни места, стажантски позиции и обучения.

Със създаването на Кариерен център към Юридическия факултет на Алма Матер и организирането на серия от мероприятия, включително Кариерен форум и регулярни неформални срещи с работодатели, Юридическият факултет продължава да изпълнява ангажимента си да бъде мост между студентите и потребителите на правни услуги.