Лекционна поредица  “Emergency Constitutionalism, Constitutional Polycrisis and Rule of Law and Democracy in Transition”

22/02/2024 0 comments Ani Miteva Categories Новини
Заповядайте на първата лекция от лекционната поредица  “Emergency Constitutionalism, Constitutional Polycrisis and Rule of Law and Democracy in Transition”. Лектор е проф. д-р Мая Сахаджич от Университета в Утрехт, Нидерландия. Темата на лекцията е “Democracy, Rule of Law, and Technology: An Impossible Triangle?” Модератор на лекцията е проф. д-р Мартин Белов, организатор на лекционната поредица и заместник-декан на ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Лекцията ще представи предизвикателствата, които новите технологии и развиващата се в момента технологична и информационна революция създават пред правовата държава и демокрацията.
Лекцията ще се проведе на 26 февруари 2024 г. от 17 часа. Тя ще бъде на английски език, онлайн през платформата Zoom. За участие моля последвайте този линк: https://us02web.zoom.us/j/83188701660
Лекционната поредица “Emergency Constitutionalism, Constitutional Polycrisis and Rule of Law and Democracy in Transition” си поставя за цел да изследва през критични и съвременни аналитични перспективи основните предизвикателства, които множеството кризи и режими на извънредно положение поставят пред правовата държава и демокрацията. Ще бъдат представени влиянията на дигиталната революция, конституционната поликриза и многостепенното управление върху ценностите, принципите и институциите на съвременните либерално-демократични конституционни системи. Лектори са изявени специалисти от водещи европейски университети.