Комисията за защита на личните данни, съвместно с Кариерния център, организират традиционния студентски конкурс за есе

02/02/2024 0 comments Ani Miteva Categories Новини

Комисията за защита на личните данни, съвместно с Кариерния център на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, организират традиционния студентски конкурс за есе на тема:

 

„Съвременните регулации на изкуствения интелект – общоевропейски и национални измерения на новото общностно законодателство“

(“Contemporary regulations of artificial intelligence – European and national dimensions of new Community legislation”)

 

По случай Деня за защита на личните данни – 28 януари каним студентите от различни специалности да се включат в конкурса за есе.

Награди: Класираните на първо, второ и трето място ще бъдат включени в програма на КЗЛД за платен стаж в Комисията.

Допустими участници: студенти в последните три години от обучението във висше училище.

Конкурсна комисия: оценяващата комисия ще бъде съставена от трима представители на КЗЛД и двама от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Етапи на провеждане на студентския конкурс за есе:

Първи етап: Електронно кандидатстване с есе до 21 април 2024 г.

Изисквания към есето:

– Executive Summary in English (резюме) на английски език в рамките на половин машинописна страница, представящо основните идеи на кандидата.

– Да представя аргументирано мнението на автора по темата;

– Да се цитирани всички използвани източници (Не се допуска плагиатство!);

– Обем на есето – от 5 до 10 страници по БДС – 30 реда с 60 знака на ред, шрифт Times New Roman с големина на буквите 12 и разредка 1,5, като използваните фигури и графики не се включват в общия обем;

– Да бъде изпратено на електронна поща concours@cpdp.bg в срок до 21 април 2024 г., 24.00 ч.

– Препоръчителен формат: Portable Document Format (.pdf).

Втори етап: Презентация пред конкурсната комисия – 20 май 2024 г.

До този етап на конкурса ще бъдат допуснати 10-те най-добри есета!

– Изложение на в рамките на 10 минути чрез предварително подготвена презентация (до 6 слайда) и изложение (до 2 страници).

Победителите ще бъдат наградени на официална церемония на 28 май 2024 г. в зала „Заседателна” на КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2.

Повече информация: Христо Аламинов, +359 2 915 35 34, halaminov@cpdp.bg

Моля, имайте предвид, че с оглед гарантирането на равнопоставеност между участниците в конкурса за есе, консултации, предварителни оценки и информация относно приложимостта на предложените теми и текстове няма да се предоставят.