Apply for Model European Union Blagoevgrad 2023

27/03/2023 0 comments Ani Miteva Categories Новини

Студентите ни от специалността “Право” са поканени от колегите ни в Американския университет в България да участват в конференция, посветена на европейската политика в областта на миграцията и убежището.

Конференцията ще се проведе в периода 21-23 април без такса за участие и настаняване, осигурено от Американския университет.

В рамките на събитието ще се проведе и състезание (Best Delegate Award) с награден фонд.

Повече информация относно събитието, включително формуляр за участие са публикувани в Кариерния ни център.