AIESEC in Bulgaria

28/03/2023 0 comments Ani Miteva Categories Новини

AIESEC е най-голямата международна младежка организация с представителства в над 100 страни по целия свят. Тя представлява платформа от възможности, които помагат на младите хора да открият и развият своя потенциал. За да осъществи тази своя цел, AIESEC организара повече от 350 конференции, предоставя над 1000 професионални стажа и 6500 лидерски позиции за своите членове всяка година.

Възможности за членство в AIESEC са публикувани на https://alumni.uni-sofia.bg/?q=node/411 както и на страницата на Кариерния ни център.