Стартира селекцията за Еразъм +

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през 2024/2025 учебна година.

За повече информация: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2024/02/15/selection_students_2024-2025_1/

 

19/02/2024

Кандидатствайте за тази позиция

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx