Областната администрация София обяви 3 свободни стажантски позиции

Областната администрация София обяви 3 свободни стажантски позиции с покана до студентите на Юридическия факултет да кандидатстват за тях.

Спецификите на правната работа на участниците в програмата са:

  • Изработка на процесуални документи свързани с делата на администрацията – искови молби, отговори на искови молби, въззивни жалби, отговори, жалби и др.
  • Изработка на договори, писма, заповеди и други административни документи
  • Подпомагане на юристите в администрацията
  • Правен анализ и изработка на документи свързани с обезщетения по реда на Глава III от Закона за държавната собственост
  • Правен анализ и изработка на документи свързани с обезщетения на собственици на одържавени имоти
  • Възможност за присъствие в съдебен процес

На участниците в програмата ще бъде отделено персонално внимание за целите на придобиване на практически знания и опит.

Подаването на мотивационно писмо или CV е до края на месец декември на – s.arsov@sf.government.bg

На положилите стажа ще бъде предоставено удостоверение и по желание от тяхна страна препоръки за последващо кандидатстване за други позиции.

28/11/2023
Категория: Право
Тип: Стаж

Кандидатствайте за тази позиция

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx