Лекционна поредица “Emergency Constitutionalism, Constitutional Polycrisis and Rule of Law and Democracy in Transition”

Заповядайте на първата лекция от лекционната поредица  “Emergency Constitutionalism, Constitutional Polycrisis and Rule of Law and Democracy in Transition”. Лектор е проф. д-р Мая Сахаджич от Университета в Утрехт, Нидерландия. Темата на лекцията е “Democracy, Rule of Law, and Technology: An Impossible Triangle?” Модератор на лекцията е проф. д-р Мартин Белов, организатор на лекционната поредица и заместник-декан на ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Лекцията ще представи предизвикателствата, които новите технологии и развиващата се в момента технологична и информационна революция създават пред правовата държава и демокрацията.
Лекцията ще се проведе на 26 февруари 2024 г. от 17 часа. Тя ще бъде на английски език, онлайн през платформата Zoom. За участие моля последвайте този линк: https://us02web.zoom.us/j/83188701660
Лекционната поредица “Emergency Constitutionalism, Constitutional Polycrisis and Rule of Law and Democracy in Transition” си поставя за цел да изследва през критични и съвременни аналитични перспективи основните предизвикателства, които множеството кризи и режими на извънредно положение поставят пред правовата държава и демокрацията. Ще бъдат представени влиянията на дигиталната революция, конституционната поликриза и многостепенното управление върху ценностите, принципите и институциите на съвременните либерално-демократични конституционни системи. Лектори са изявени специалисти от водещи европейски университети.

 

22/02/2024

Кандидатствайте за тази позиция

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx