КЗЛД обяви 3 позиции за главен, старши и младши експерти

Комисията за защита на личните данни обяви 3 позиции за главен, старши и младши експерти.

За повече информация за отделните позиции посетете:

– https://cpdp.bg/?p=news_view&aid=2065;

– https://cpdp.bg/index.php?p=news_view&aid=2064;

– https://cpdp.bg/?p=news_view&aid=2071.

08/11/2023
Категория: Право

Кандидатствайте за тази позиция

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx