Cтипендии « France excellence » 2024

Френският институт в България откри своята кампания за прeдоставяне на Cтипендиите « France excellence » 2024.  Те се предлагат за дипломантски програми, на френски и на английски език, на нива бакалавър (L1), магистратура, докторантура под двойно (cotutelle) и съвместно (codirection internationale) научно ръководство както и за научен престой на високо ниво. Те включват месечна издръжка, медицинска осигуровка, поемане на определени допълнителни разходи, както и други услуги (например намиране на жилище).

Информация за видовете стипендии, сроковете и необходимите документи, можете да намерите в сайта на Френския институт в България. https://institutfrancais.bg/stipendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

08/12/2023

Кандидатствайте за тази позиция

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx