Безплатно ANTI-SLAPP Обучение – как да разпознаваме и противодействаме на делата “шамари“

Здравейте, колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на специално обучение, свързано със стратегическите
дела срещу публичното участие, известни като SLAPP или “Strategic Lawsuit Against Public
Participation”.

Заехме се с реализирането на това обучение, тъй като вярваме, че е от съществена важност
журналисти и граждански активисти да са запознати с това все по-разпространено негативно
явление и да могат да се защитават, ако станат негова жертва.

Нека започнем с малко предистория:
През 1996 г. двама университетски професори от САЩ – Джордж Уилям и Пенелопе Канан
публикуват своята книга “SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out (“Да те съдят, защото си
говорил открито”). Този труд се приема като начална точка в съществуването на понятието
SLAPP или “Strategic Lawsuit Against Public Participation” (“стратегически дела, насочени срещу
участието на общественсотта“) или т.нар дела „шамари“. Тези стратегически дела или
стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността, са
сравнителна новост, но и все по-разпространяващо се явление в Европа. За сравнение,
редица щати в САЩ имат действащо anti-slapp законодателство. Този вид дела са особено
вредна форма на тормоз и сплашване, използвана срещу лицата и организациите,
работещи в защитата на обществения интерес. Те представляват необосновани или
преувеличени съдебни производства, образувани от влиятелни лица, лобистки групи,
корпорации и държавни органи срещу страни, които изразяват критики или предават послания,
неудобни за ищците, по въпроси от обществен интерес. Мотив за започване на такъв вид
производства е да се цензурират, сплашват и заглушават критиците чрез натоварването им с
разходи за правна защита, докато не се откажат от критиките или опозицията си. Крайната цел
е да се постигне възпиращ ефект върху дейността на ответниците, които да бъдат
обезкуражени да продължат работата си и да приемат конформистка обществена
позиция.

ANTI-SLAPP Обучение – как да разпознаваме и противодействаме на делата “шамари“ е
двудневно присъствено обучение, в което ще се фокусираме върху темата SLAPPs от
различни гледни точки: юридическа, емпирична и практическа.
Обучението ще се проведе на 21 и 22 април 2023, гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 3, като
ще стартира в 11:00 ч. на първия ден и ще приключи в 15:30 на втория. Организатор е
Български център за нестопанско право.

Обучението е безплатно, като за кандидатстване за участие е необходимо да попълните формуляр за участие, достъпен на:

Съкратен линк: https://forms.office.com/e/PBv36VrWWz

Краен срок за кандидатстване: 17 април 2023 г., включително.

По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми:

Въведение в основните понятия

Anti-SLAPP законодателство

Свобода на изразяване -– граници, злоупотреба с право, международно практика и
примери

Защита на личните данни – кога, каква и чия лична информация може да се
разгласява при публикуване на разследвания

Как да разпознаем SLAPP

Международни мрежи за подкрепа и сезиране на международни организации при
случаи на SLAPP

SLAPP през погледа на българското наказателно, гражданско и административно
право

Мрежи за подкрепа в България и водене на кампания като реакция на SLAPP

Обучението ще Ви помогне:
Да изградите понятие за SLAPP и умение да го разпознавате;

Да се запознаете с опит на колеги, преминали през SLAPP;
Да опознаете правната среда, в която SLAPP може да се реализира в български
условия;
Да изградите стратегия за действие при иницииране на SLAPP срещу самите Вас.

 

09/04/2023

Кандидатствайте за тази позиция

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx