197 обяви за студентски стажове в държавната администрация

В електронния портал за работа в държавната администрация са публикувани 197 обяви за студентски стажове в държавната администрация в направление социални, стопански и правни науки.

Повече информация е достъпна на: https://jobs.government.bg/PJobs/practiceExtList.jsf

 

18/04/2024
Тип: Стаж

Кандидатствайте за тази позиция

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx