Публична лекция „Моят трудов договор“ с д-р Цвета Попова

Април 05, 2023

Публична лекция „Моят трудов договор“ с д-р Цвета Попова

Сектор “Кариерно развитие” към Ректората на Софийски универститет “Св. Климент Охридски”, съвместно с Кариерния център на Юридическия факултет, стартира серия от лекции под надслов „Моите права“.
Инициативата започва с лекция на тема „Моят трудов договор“ с лектор д-р Цвета Попова.
Д-р Цвета Попова ще запознае аудиторията със спецификите при сключване на трудов договор, нашите права и задължения като служители, най-честите нарушения и как да се предпазим от тях.
Лекцията ще се проведе на 5 април 2023г., от 14ч. до 16 ч. в реновираната 401 зала на Стопански факултет.