Научни четения на тема “Право и война”

Май 17, 2023

Научни четения на тема “Право и война”

Нова конферентна зала в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Уважаеми колеги,

Отново отправяме покана към Вас да вземете участие в традиционните Научни четения, организирани от катедрите по теория и история на държавата и правото и по наказателноправни науки към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Седмата конференция от поредицата ще е посветена на темата „Право и война“.
Вече година от руското нахлуване в Украйна Европа отново е изправена пред ужаса на мащабна завоевателна война.

Може ли въобще думата на правото да бъде чута, когато въздухът е запълнен от тътена на оръжията? Какви са правните средства за борба с агресивната война и нейната пропаганда? Как войната променя правото и как руско-украинската война в частност промени правните системи на противоборстващите страни, какво е нейното отражение върху националното и съюзното право в Европа? Как българското право, правото на Европейския съюз и международноправните регулации решават въпроса за статута на бежанците и жертвите на войната? Как и в какви граници правото на войната налата ограничаване на едни основни права и изисква действия за защитаването на други? В крайна сметка може ли правото да регулира войната или тя е негова граница, отвъд която конфликтът става зона „извън правото“ и без правила. Може ли войната да е правна санкция, а правото в перспектива да бъде основа за дълготраен мир?
Това са само част от живите въпроси, чийто насъщен отговор досега по-скоро се подминава от българската юридическа научна общност и които бихме искали да поставим за разлеждане ведно с класически теми за конституционноправните основи на регулирането на войната и мира, проблематиката на извънредното положение и правото „на военни релси“, философскоправните търсения за обосноваването на идеята за „справедливата война“ и нейните критики.

С интерес ще очакваме Вашите заявки за участие, разглеждащи темата за правото и войната в призмата на тук формулираните насоки, като ще приветстваме и предлагането на нови трактовки.

Конференцията ще се проведе на 17 Май 2023 г. в Новата конферентна зала в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” № 15.